Sound Insight

In de manier waarop ik met geluid werk, staat de mens centraal en dan komt geluid en stilte.

Het therapeutische aspect zit in de manier waarop ik geluid gebruik om een impact te hebben op het lichaam, het brein en de emoties.

Wil je een oplossing op maat?

Wat is geluidstherapie?

In de manier waarop ik met geluid werk, staat de mens centraal en dan komt geluid en stilte.
Het therapeutische aspect zit in de manier waarop ik geluid gebruik om een impact te hebben op het lichaam, het brein en de emoties.

We reageren op een heel natuurlijke manier op geluid, we zouden als ‘soort’ niet overleven als we babygehuil net heel erg aangenaam zouden vinden. Door het horen van een huilende baby, wordt in onze hersenen het sein gegeven om oxytocine te produceren, het hormoon dat maakt dat we met liefde voor de baby kunnen zorgen. Een geluid zet een aantal processen in gang.

Als we een hoog geluid horen, zoals een gil of een sirene, gaat ons hart sneller slaan, de ademhaling gaat hoger, het adrenalinegehalte in ons bloed stijgt en onze hersenen zijn in staat om heel snel beslissingen te nemen.

Het hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn, het geluid van wind die ruist door de blaadjes, een kabbelend beekje of de golven van de zee hebben dan weer een heel ander effect, hiernaar luisteren geeft zowel rust als energie.

En er is meer. Ik las in een boek over quantum fysica dat alles materie en vibratie is.

Wij dus ook en dat is net wat dit werk zo speciaal maakt.
De blokkades die wij in de loop van ons leven hebben opgelopen, zetten zich vast in ons lichaam. Door de trilling van het geluid gaat het lichaam vanzelf meetrillen en worden die blokkades opgeheven, en een algemeen gevoel van welbehagen, een flow ontstaat. We zitten niet langer ‘vast’.

Door het gebruik van boventonen, krijgen ook je hersenen een ‘reset’, ze vinden rust en kalmte en problemen waar je al lang mee worstelt worden helderder.