Drum cirkels

Dit is puur plezier met shakers en drums en tegelijk vertelt het ons heel veel. Je kiest je eigen voorwerp om mee aan de slag te gaan, ‘iets’ waarop je kan trommelen. Dat kan dus alles zijn, groot, klein, luid of zacht, alles mag.

We vertellen met de ‘instrumenten’, eerst ieder op zijn/haar beurt in de cirkel, daarna met een doorgeefsysteem en dan wordt het een heus groepsgebeuren :
hoe verhoud ik me tot de groep, kom ik aan bod, en geef ik de kans aan anderen om hun ‘zegje’ te doen.

Grappig, licht en verhelderend, heerlijk als bedrijfs- of verenigingsevenement.